O stronie

Witam na stronie, które służyć ma jako latarnia oświetlająca mroki świata szkolnych podręczników. Dowiesz się, jakie są dobre, jakie niespecjalnie, oraz jak są skonstruowane.