Kontakt

Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Regionów „PARK”
ul. Wejnerta 21/23 lok. 8
02-619 Warszawa
tel. (22) 851 08 08
e-mail: stowarzyszenie@stowarzyszeniepark.pl
www.stowarzyszeniepark.pl